Katolicka Szkoła Podstawowa
im. Cypriana Norwida
w Białej Podlaskiej

Kalendarz roku

Najważniejsze daty roku szkolnego

Kalendarz na rok szkolny 2020/2021

⇒ 1 września 2020: rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych
10-11 września: zebrania wychowawców klas z rodzicami uczniów (kl. IV-VIII)
II  połowa  września: wybory do Samorządu Uczniowskiego

24 września: termin złożenia deklaracji dotyczącej części językowej egzaminu ósmoklasisty
25 września - Dzień Patrona: uroczysta Msza Święta, ślubowanie uczniów klas I i VII B
                          (świetlica  od 7.00 do 10.00 i po Mszy św. 13.30)
2–30 września: przeprowadzenie i opracowanie diagnoz w klasach VII
  do 9 października: zdalna informacja dla rodziców uczniów klas VII (wyniki diagnoz)

14 października (środa): Dzień Edukacji Narodowej – dzień wolny od zajęć dydaktycznych
                             (zajęcia
opiekuńczo-wychowawcze w świetlicy  od 7.00 do 13.30)
1 listopada (niedziela):  Uroczystość Wszystkich Świętych
2 listopada (poniedziałek):  Dzień Zaduszny - dzień wolny od zajęć dydaktycznych
                      (zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w świetlicy od 7.00 do 13.30) 

11  listopada (środa):  Narodowe Święto Niepodległości
listopad/grudzień:  próbny egzamin ósmoklasisty (I)
22 grudnia (wtorek): szkolne spotkanie opłatkowe (świetlica do 13.30)
23–31 grudnia 2020: 
zimowa  przerwa świąteczna

1 stycznia 2021 (piątek):  Nowy Rok
4-5 stycznia (poniedziałek-wtorek): dni wolne od zajęć dydaktycznych
                        (zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w świetlicy  od 7.00 do 13.30)

6 stycznia (środa): Uroczystość Objawienia Pańskiego
20 stycznia (środa):  wystawianie ocen śródrocznych  (wg WZO: Wychowawca klasy może na tydzień
przed klasyfikacją śródroczną poinformować rodziców ucznia o zagrożeniu oceną niedostateczną
z jednego lub większej liczby przedmiotów
)
⇒ 22 stycznia:  klasyfikacyjna rada pedagogiczna
⇒ 25 stycznia: początek drugiego okresu nauki
1–14 lutego -  ferie zimowe
luty/marzec:
próbny egzamin ósmoklasisty (II)
30-31 marca (wtorek-środa): rekolekcje wielkopostne
1
6 kwietnia: wiosenna przerwa świąteczna

1 maja (sobota) - Święto Pracy
3 maja (poniedziałek): 
Święto Konstytucji  3 Maja

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY (dni wolne od zajęć dydaktycznych  dla kl. I – VI)

25 maja (wtorek) – godz. 9:00 - język polski
26 maja (środa) – godz. 9:00 - matematyka
27 maja (czwartek) – godz. 9:00
- język obcy nowożytny
(W dniach egzaminu świetlica jest nieczynna)
25 – 27 maja: (po egzaminie ósmoklasisty) – próbne egzaminy klasy VII
1 czerwca (wtorek): wystawienie propozycji ocen z poszczególnych przedmiotów
2 czerwca (środa):  ostateczny termin informowania uczniów i  ich rodziców  o zagrożeniach
                                   i  propozycjach ocen rocznych z poszczególnych przedmiotów
3 czerwca (czwartek): Boże Ciało
4 czerwca (piątek): dzień wolny od zajęć dydaktycznych
                        (zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w świetlicy od 7.00 do 13.30) 
7 – 18 czerwca:
okres umożliwiający uczniom poprawienie / podwyższenie  ocen  końcowych wg  procedur WZO
do 18 czerwca (piątek):  wystawianie ocen rocznych
21 czerwca (poniedziałek):
klasyfikacyjna rada pedagogiczna (podsumowanie roku pracy 2020/2021)
22 czerwca (wtorek):
dzień z wychowawcą

23 czerwca (środa):
dzień wolny od zajęć dydaktycznych
                          (zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w świetlicy od 7.00 do 13.30) 
24 czerwca (czwartek):
uroczysta Msza św. na zakończenie roku w KSP. Wręczenie nagród i wyróżnień
25 czerwca (piątek):
zakończenie rocznych zajęć   dydaktyczno-wychowawczych, wręczenie świadectw
26 czerwca –  31 sierpnia 2021:
 WAKACJE !

Dni, w których możliwa jest inna organizacja pracy w KSP:
⇒ 1 września, 25 września, 22 grudnia 2020 r.

Zajęcia na pływalni w I półroczu roku szkolnego 2020/2021 są zawieszone!

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych

Decyzją Rady Pedagogicznej z dnia 28 sierpnia 2020 r., na podstawie Rozporządzenia MEN z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji roku szkolnego jako dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2020/2021 wyznaczono:

2 listopada 2020: zajęcia opiekuńczo-wychowawcze
4, 5 stycznia 2021:
zajęcia opiekuńczo-wychowawcze
25, 26, 27 maja 2021:
egzamin ósmoklasisty (świetlica jest nieczynna)
4 czerwca 2021:
zajęcia opiekuńczo-wychowawcze
23 czerwca 2021:
zajęcia opiekuńczo-wychowawcze

W w/w dniach szkoła na wniosek rodziców organizuje dla uczniów zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w świetlicy od 7.00 do 13.30 (z wyjątkiem dni egzaminu ósmoklasisty).

Rodziców prosimy o wypełnienie stosownego Wniosku z informacją, które dziecko w tych dniach potrzebuje opieki w świetlicy oraz poinformowanie o tym wychowawcy najpóźniej 5 dni przed dniem wolnym. Druk wniosku dostępny jest również w sekretariacie oraz u wychowawcy.

POBIERZ PLIK   WNIOSEK RODZICÓW

SPOTKANIA Z RODZICAMI W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

W bieżącym roku szkolnym ze względu na epidemię Covid-19 preferujemy indywidualne konsultacje odbywające się w miarę możliwości przez dziennik elektroniczny, lub w wyjątkowych sytuacjach indywidualnie w szkole po uzgodnieniu z poszczególnymi nauczycielami w godzinach po zakończeniu zajęć szkolnych.