Katolicka Szkoła Podstawowa
im. Cypriana Norwida
w Białej Podlaskiej

Kalendarz roku

Najważniejsze daty roku szkolnego

Kalendarz na rok szkolny 2019/2020

⇒ 2 września 2019: rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych
6 września:
Wielka Rozgrzewka przed Narodowym Czytaniem (Polskie nowele)

wrzesień:
wyjazdy integracyjne (klasy I, VII)
12 września: zebrania dyrekcji KSP i  wychowawców klas z rodzicami uczniów (klasa VIII – dostosowania form egzaminu)
II  połowa  września: wybory do samorządu uczniowskiego
24 września - Dzień Patrona: uroczysta Msza Święta, poświęcenie sztandaru KSP i ślubowanie uczniów klas I i VII KSP
27 września: termin złożenia deklaracji dotyczącej części językowej egzaminu ósmoklasisty
3 – 30 września: przeprowadzenie i opracowanie diagnoz w klasach VII

⇒  16 październik: zebrania informacyjne nauczycieli i rodziców uczniów klas VII (omówienie wyników przeprowadzonych diagnoz)
7 – 18 października:
kuratoryjne konkursy przedmiotowe  (etap szkolny)

14 października:
Dzień Edukacji Narodowej – dzień wolny od zajęć dydaktycznych (zajęcia wychowawczo-opiekuńcze w świetlicy  od 7.00 do 13.30)

1 listopada:  Uroczystość Wszystkich Świętych
8  listopada: 
Akademia z okazji Święta Niepodległości w KSP

11  listopada (poniedziałek): 
Narodowe Święto Niepodległości

14 listopada:
zebrania informacyjne z rodzicami uczniów wszystkich klas (konsultacje z nauczycielami poszczególnych przedmiotów)

14 -29 listopada:
kuratoryjne konkursy przedmiotowe (etap okręgowy)

listopad/grudzień:
 próbny egzamin ósmoklasisty (I)

20 grudnia: szkolne spotkanie opłatkowe
23 – 31 grudnia 2019: 
zimowa  przerwa świąteczna

1 stycznia 2020 (środa):  Nowy Rok
2 - 3 stycznia 2020:
dni wolne od zajęć dydaktycznych (zajęcia wychowawczo-opiekuńcze w świetlicy  od 7.00 do 13.30)

6 stycznia 2020:
Uroczystość Objawienia Pańskiego

13 – 26 stycznia 2020 
ferie zimowe

29 stycznia:
  wystawianie ocen śródrocznych  (wg WZO: Wychowawca klasy może na tydzień przed klasyfikacją śródroczną poinformować
                        rodziców ucznia o zagrożeniu oceną niedostateczną z jednego lub większej liczby przedmiotów
)

28 stycznia – 12 lutego:
kuratoryjne konkursy przedmiotowe  (etap wojewódzki)

31 stycznia 2020:
  klasyfikacyjna rada pedagogiczna

styczeń/luty: próbny egzamin ósmoklasisty (II)

3 lutego:  początek drugiego okresu nauki, zebranie z wychowawcami podsumowujące I okres nauki

30 marca: zebrania  informacyjne  z  rodzicami  uczniów wszystkich klas (konsultacje z nauczycielami poszczególnych przedmiotów)

78 kwietnia: rekolekcje wielkopostne
9
14 kwietnia: wiosenna przerwa świąteczna

21-23 kwietnia EGZAMIN ÓSMOKLASISTY
dni wolne od zajęć dydaktycznych  dla kl. I – VI (świetlica jest nieczynna)

język polski – 21 kwietnia (wtorek) – godz. 9:00
matematyka – 22 kwietnia (środa) – godz. 9:00

język obcy nowożytny – 23 kwietnia(czwartek) – godz. 9:00

21 – 23 kwietnia: (po egzaminie ósmoklasisty) – próbne egzaminy klasy VII KSP
1 maja 2020 (piątek) - Święto Pracy

3 maja: 
Święto Konstytucji  3 Maja

3 czerwca: Dzień Dziecka w KSP
4 czerwca:
wystawienie propozycji ocen z poszczególnych przedmiotów

5 czerwca:
 ostateczny termin informowania uczniów i  ich rodziców  o zagrożeniach i  propozycjach ocen rocznych z poszczególnych przedmiotów

8 – 19 czerwca:
okres umożliwiający uczniom poprawienie / podwyższenie  ocen  końcowych wg  procedur WZO

11 czerwca:
Boże Ciało

do 19 czerwca: 
wystawianie ocen rocznych

22 czerwca:
klasyfikacyjna rada pedagogiczna (podsumowanie roku pracy 2019/2020)

23 czerwca:
dzień z wychowawcą

25 czerwca:
uroczysta Msza św. na zakończenie roku w KSP. Wręczenie nagród i wyróżnień

26 czerwca:
zakończenie rocznych zajęć   dydaktyczno-wychowawczych, wręczenie świadectw

27 czerwca –  31 sierpnia 2020:
 WAKACJE !

Dni, w których możliwa jest inna organizacja pracy w KSP:
31 października, 8 listopada, 20 grudnia.

Zajęcia na pływalni roku szkolnym 2019/2020 nie odbędą się w dniach:
12 października; 2 i 9 listopada; 21 i 28 grudnia 2019; 4, 11, 18 i 25 stycznia; 11 kwietnia; 2 maja oraz 13 i 20 czerwca 2020 r.

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych
Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1603) Dyrektor KSP w Białej Podlaskiej ustala następujące dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2019/2020:
2, 3 stycznia 2020: zajęcia wychowawczo-opiekuńcze

21, 22, 23 kwietnia 2020: egzamin ósmoklasisty (świetlica jest nieczynna)

12 czerwca 2020: zajęcia wychowawczo-opiekuńcze

24 czerwca 2020: zajęcia wychowawczo-opiekuńcze

W tych dniach wolnych (z wyjątkiem dni egzaminu ósmoklasisty) szkoła zapewnia zajęcia wychowawczo-opiekuńcze w świetlicy  od 7.00 do 13.30.
Rodziców prosimy o wypełnienie stosownego oświadczenia z informacją, które dziecko w tych dniach potrzebuje opieki w świetlicy
oraz poinformowanie o tym wychowawcy najpóźniej 5 dni przed dniem wolnym. Druk oświadczenia dostępny jest również w sekretariacie oraz u wychowawcy.

POBIERZ PLIK  ►  OŚWIADCZENIE RODZICÓW

HARMONOGRAM ZEBRAŃ Z RODZICAMI W ROKU SZKOLNYM 2019/2020
Godziny zebrań będą podane w oddzielnych komunikatach.

► 12 września: zebrania dyrekcji KSP i  wychowawców klas z rodzicami uczniów
                         (klasa VIII – dostosowania form egzaminu)

16 październik:
zebrania informacyjne nauczycieli i rodziców uczniów klas VII
                            (omówienie wyników przeprowadzonych diagnoz)

14 listopada:
zebrania informacyjne z rodzicami uczniów wszystkich klas
                           (konsultacje z nauczycielami poszczególnych przedmiotów)

3 lutego:
  zebranie z wychowawcami podsumowujące I okres nauki

30 marca:
zebrania  informacyjne  z  rodzicami  uczniów wszystkich klas
                      (konsultacje z nauczycielami poszczególnych przedmiotów)