Katolicka Szkoła Podstawowa
im. Cypriana Norwida
w Białej Podlaskiej

Konto / Czesne

Czesne w naszej szkole wynosi 250 zł i płacimy je tylko przez 10 miesięcy.
Wpłata czesnego powinna być dokonywana przelewem na konto:

Katolicka Szkoła Podstawowa
im. Cypriana Norwida
ul. Kard. S.Wyszyńskiego 53/55
21-500 Biała Podlaska

nr rachunku bankowego:
24 8025 0007 0054 8270 2000 0010

Wpłat dokonujemy do 10. każdego miesiąca.

W tytule wpłaty wpisujemy:
imię i nazwisko ucznia, klasa, czesne za miesiąc, rok.