Katolicka Szkoła Podstawowa
im. Cypriana Norwida
w Białej Podlaskiej

Rekrutacja

Lista kandydatów zakwalifikowanych do Katolickiej Szkoły Podstawowej
im. Cypriana Norwida na rok szkolny 2020/21

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 marca 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, wyniki postępowania rekrutacyjnego w formie list kandydatów podaje się do publicznej wiadomości także na stronie internetowej szkoły.

Na podstawie art. 158 ust.1 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo Oświatowe, Komisja Rekrutacyjna powołana przez Dyrektora Szkoły po przeprowadzonym postępowaniu rekrutacyjnym, zakwalifikowała na rok szkolny 2020/21 do dwóch klas pierwszych i klasy siódmej niżej wymienionych kandydatów w porządku alfabetycznym.

DOKUMENT PDF ⇒ LISTA KANDYDATÓW

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 

Rekrutacja do Katolickiej Szkoły Podstawowej na rok szkolny 2020/2021

Na rok szkolny 2020/21 prowadzona jest rekrutacja uczniów do kasy I i VII.

Bezzwrotna opłata rekrutacyjna w wysokości 100 zł jest uiszczana w sekretariacie szkoły lub na konto szkoły.

⇒ Czesne na rok szkolny 2020/21 wynosi 250 zł miesięcznie wpłacane tylko na konto szkoły.

Wnioski o przyjęcie kandydata do szkoły będą przyjmowane od 3 lutego do 24 kwietnia 2020 r.  w sekretariacie szkoły w godz. 10.00-16.00
   
(ul. Wyszyńskiego 53/55)

Ogłoszenie wyników rekrutacji nastąpi 30 kwietnia 2020 r.

POBIERZ WNIOSEK:

► Wniosek o przyjęcie kandydata do kl. 1

Wniosek o przyjęcie kandydata do kl. 4

Wniosek o przyjęcie kandydata do kl. 7