Katolicka Szkoła Podstawowa
im. Cypriana Norwida
w Białej Podlaskiej

Egzamin ósmoklasisty

Harmonogram egzaminu:

    ⇒ język polski – 16 czerwca 2020 r. (wtorek) – godz. 9:00

   ⇒ matematyka – 17 czerwca 2020 r. (środa) – godz. 9:00

   ⇒ język obcy nowożytny – 18 czerwca 2020 r. (czwartek) – godz. 9:00


Szczegółowe informacje o:

  1. sposobie organizacji i przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty
  2. harmonogramie egzaminów
  3. dostosowaniach warunków i form przeprowadzenia egzaminu
  4. przyborach pomocniczych, z których mogą korzystać zdający
  5. zwolnieniach z egzaminu uczniów z tytułem laureata lub finalisty
  6. komunikacie MEN w sprawie olimpiad przedmiotowych, zwalniających z egzaminu

Dostępne są na stronie ► OKE w Krakowie
Prosimy o dokładne  zapoznanie się z organizacją egzaminu i komunikatami.