Katolicka Szkoła Podstawowa
im. Cypriana Norwida
w Białej Podlaskiej

Egzamin

HARMONOGRAM EGZAMINU ÓSMOKLASISTY

   
    ⇒ język polski – 21 kwietnia 2020 r. (wtorek) – godz. 9:00

   ⇒ matematyka – 22 kwietnia 2020 r. (środa) – godz. 9:00

   ⇒ język obcy nowożytny – 23 kwietnia 2020 r. (czwartek) – godz. 9:00


 

Dostosowania form i warunków egzaminu ⇒  Informacje dla rodziców i uczniów