Katolicka Szkoła Podstawowa
im. Cypriana Norwida
w Białej Podlaskiej

Dzwonki

Dzwonki szkolne

Zajęcia skrócone

  1.  8.00 - 8.45   1.  8.00 - 8.30
  2.  8.55 - 9.40   2.  8.35 - 9.05
  3.  9.50 -10.35 (15 min.)   3.  9.10 - 9.40
  4.  10.50 - 11.35   4.  9.45 - 10.15 (15 min.)
  5.  11.45 - 12.30   5.  10.30 - 11.00
  6.  12.40 - 13.25 (25 min.)    6.  11.05 - 11.35
  7.  13.50 - 14.35   7.  11.40 - 12.10
  8.  14.40 - 15.25   8.  12.15 - 12.45
  9.  15.30 - 16.15   9.  12.50 - 13.20