Katolicka Szkoła Podstawowa
im. Cypriana Norwida
w Białej Podlaskiej