Katolicka Szkoła Podstawowa
im. Cypriana Norwida
w Białej Podlaskiej

Sukcesy

Wyniki egzaminu ósmoklasisty 2020


W dniu dzisiejszym (31 lipca) uczniowie poznali wyniki egzaminu ósmoklasisty,
który wzorem lat ubiegłych jest dla nas powodem do dumy.

31 Lipiec 2020

Gala Laureatów Bialskich Lig Matematycznych


Natalia Chajkaluk zajęła I miejsce w Mini Lidze Matematycznej w kategorii klas II,
Paweł Paczóski zajął I miejsce w kategorii klas VI Bialskiej Ligi Matematycznej.

25 Czerwiec 2020

I miejsce Julii Sosenko w konkursie plastycznym


Szkoła Podstawowa nr 1 im. ks. Stanisława Brzóski w Białej Podlaskiej
organizowała konkurs plastyczny „Mój ulubiony sport”.

16 Czerwiec 2020

I miejsce w Mini Lidze Matematycznej


Nasza koleżanka z klasy IIa Natalia Chajkaluk zajęła I miejsce
w V edycji konkursu Mini Liga Matematyczna

25 Maj 2020

Sukces matematyczny Pawła!


Paweł Paczóski zajął I miejsce w kategorii klas 6
w VIII edycji Bialskiej Ligi Matematycznej.

25 Maj 2020

I miejsce Julii Sosenko w VII Międzynarodowym Konkursie Plastycznym


Na VII Międzynarodowy Konkurs Plastyczny - Architektura Lublina i okolic „Pejzaże mistyczne”
wpłynęło 583 prac plastycznych z 61 szkół podstawowych z kraju i z zagranicy.

12 Maj 2020