Katolicka Szkoła Podstawowa
im. Cypriana Norwida
w Białej Podlaskiej

Sukcesy

Wyniki egzaminu ósmoklasisty 2020

W dniu dzisiejszym (31 lipca) uczniowie poznali wyniki egzaminu ósmoklasisty,
który wzorem lat ubiegłych jest dla nas powodem do dumy.
Wytężona praca zaowocowała wysokimi wynikami.

 

Wyniki naszej młodzieży zdecydowanie przewyższyły wyniki ogólnopolskie odpowiednio:
o 10,08 % (j.polski); 15,72 % (język angielski) i 21,92 % (matematyka).

Gratulujemy Uczniom i ich Nauczycielom! Dziękujemy Rodzicom za pomoc i wsparcie!

31 Lipiec 2020

Gala Laureatów Bialskich Lig Matematycznych


Natalia Chajkaluk zajęła I miejsce w Mini Lidze Matematycznej w kategorii klas II,
Paweł Paczóski zajął I miejsce w kategorii klas VI Bialskiej Ligi Matematycznej.

25 Czerwiec 2020

I miejsce Julii Sosenko w konkursie plastycznym


Szkoła Podstawowa nr 1 im. ks. Stanisława Brzóski w Białej Podlaskiej
organizowała konkurs plastyczny „Mój ulubiony sport”.

16 Czerwiec 2020

I miejsce w Mini Lidze Matematycznej


Nasza koleżanka z klasy IIa Natalia Chajkaluk zajęła I miejsce
w V edycji konkursu Mini Liga Matematyczna

25 Maj 2020

Sukces matematyczny Pawła!


Paweł Paczóski zajął I miejsce w kategorii klas 6
w VIII edycji Bialskiej Ligi Matematycznej.

25 Maj 2020

I miejsce Julii Sosenko w VII Międzynarodowym Konkursie Plastycznym


Na VII Międzynarodowy Konkurs Plastyczny - Architektura Lublina i okolic „Pejzaże mistyczne”
wpłynęło 583 prac plastycznych z 61 szkół podstawowych z kraju i z zagranicy.

12 Maj 2020