Katolicka Szkoła Podstawowa
im. Cypriana Norwida
w Białej Podlaskiej

OcalMY – nastolatki z pokolenia „Z”

W sobotę 28 września w naszej auli odbyło się spotkanie dla rodziców, nauczycieli oraz katechetów pt. „Nastolatki z pokolenia „Z” a zachowania ryzykowne – motywacja, terapia”. Wykład poprowadził Tomasz Bilicki (Prezes Zarządu Fundacji Innopolis, certyfikowany interwent kryzysowy, absolwent i doktorant Wydziału Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego). Organizatorami byli: radny Marek Dzyr, Parafialny Zespół Caritas przy Parafii Chrystusa Miłosiernego w Białej Podl., Szkolne Koło Caritas przy Szkole Podstawowej nr 6 i Szkolne Koło Caritas przy Katolickim Liceum Ogólnokształcącym.

28 Wrzesień 2019
Katolicka Szkoła Podstawowa im. Cypriana NorwidaKatolicka Szkoła Podstawowa im. Cypriana NorwidaKatolicka Szkoła Podstawowa im. Cypriana NorwidaKatolicka Szkoła Podstawowa im. Cypriana NorwidaKatolicka Szkoła Podstawowa im. Cypriana NorwidaKatolicka Szkoła Podstawowa im. Cypriana Norwida