Katolicka Szkoła Podstawowa
im. Cypriana Norwida
w Białej Podlaskiej

ZEBRANIE W SPRAWIE DIAGNOZ

       16 października 2019r. (środa) o godzinie 16.30 w auli KSP odbędzie się spotkanie informacyjne
        rodziców uczniów
klasy 7 z Dyrekcją Katolickiej Szkoły Podstawowej podsumowujące wyniki
        przeprowadzonych diagnoz. Po spotkaniu ogólnym przewidziano możliwość rozmów indywidualnych
        z nauczycielami diagnozującymi. Serdecznie zapraszamy!!!

06 Październik 2019