Katolicka Szkoła Podstawowa
im. Cypriana Norwida
w Białej Podlaskiej

Biała Podlaska w okresie międzywojennym 1918 -1939 r.

Uczniowie klasy VII i VIII uczestniczyli w spotkaniu z panią Iwoną Maksymiuk pracownikiem Muzeum Południowego Podlasia. Tematem spotkania był rozwój naszego miasta w okresie międzywojennym.  Ciekawa opowieść  ilustrowana była zdjęciami z tego okresu. Uczniowie mogli porównać  znane im miejsca  i budynki z dawnym wyglądem. Wiele budynków już nie istnieje, a miejsca zupełnie zmieniły się nie do poznania. Nasze miasto pięknie rozwijało się architektonicznie i bogaciło gospodarczo, gdyby nie wybuch II wojny światowej… ale to już temat następnego spotkania. Wszyscy otrzymaliśmy zaproszenie do odwiedzenia Muzeum i postaramy się zaplanować tam kolejną lekcję.

06 Listopada 2019
Katolicka Szkoła Podstawowa im. Cypriana NorwidaKatolicka Szkoła Podstawowa im. Cypriana NorwidaKatolicka Szkoła Podstawowa im. Cypriana NorwidaKatolicka Szkoła Podstawowa im. Cypriana NorwidaKatolicka Szkoła Podstawowa im. Cypriana Norwida