Katolicka Szkoła Podstawowa
im. Cypriana Norwida
w Białej Podlaskiej

Dzień Świętych

Czas pandemii i związane z nim obostrzenia nie sprzyjają odwiedzinom, jednak 29 października w naszej szkole pojawili się goście z samego nieba. Choć w spotkaniu osobiście mogli uczestniczyć tylko uczniowie najmłodszych klas, to inwencja Rodziców i Dzieci przybliżyła nam Świętych i Błogosławionych wszystkich miejsc i czasów. W obchody Dnia Świętych włączyli się także uczniowie klasy IV, przesyłając zdjęcia Swoich Patronów i dzieląc się Ich życiorysami. Mamy nadzieję, że po takim spotkaniu nasi Podopieczni zapragną osiągać Świętość nie tylko w Szkole, lecz także wśród Swoich Najbliższych!

Więcej zdjęć w albumie ⇒  Dzień Świętych

29 Październik 2020
Katolicka Szkoła Podstawowa im. Cypriana NorwidaKatolicka Szkoła Podstawowa im. Cypriana NorwidaKatolicka Szkoła Podstawowa im. Cypriana NorwidaKatolicka Szkoła Podstawowa im. Cypriana NorwidaKatolicka Szkoła Podstawowa im. Cypriana NorwidaKatolicka Szkoła Podstawowa im. Cypriana NorwidaKatolicka Szkoła Podstawowa im. Cypriana NorwidaKatolicka Szkoła Podstawowa im. Cypriana NorwidaKatolicka Szkoła Podstawowa im. Cypriana Norwida