Katolicka Szkoła Podstawowa
im. Cypriana Norwida
w Białej Podlaskiej

W najbliższy piątek pożegnamy Pana Wojciecha …

Z głębokim żalem i smutkiem zawiadamiamy,
że w dniu 9 listopada 2020 roku odszedł od nas do Pana
śp.  Wojciech Łocheński vel Ochnio.
wieloletni nauczyciel historii, geografii i wiedzy o społeczeństwie
Katolickiego Liceum i Gimnazjum oraz Katolickiej Szkoły Podstawowej.

Zaangażowany w swoją pracę i w życie społeczności lokalnej, erudyta,
znawca i popularyzator historii i geografii naszej małej i wielkiej Ojczyzny.
Na zawsze pozostanie w pamięci całej naszej społeczności.

Jednocześnie przekazujemy głębokie wyrazy współczucia
i najszczersze słowa otuchy Rodzinie i bliskim Zmarłego.

Pogrążeni w żałobie
dyrekcja, pracownicy i młodzież Katolickiego Liceum
i Katolickiej Szkoły Podstawowej w Białej Podlaskiej.

Przekazujemy informacje związane z pogrzebem:

Wyprowadzenie nastąpi 13 listopada (piątek) 2020 r. o godz. 10.00 z Domu Pogrzebowego „Komunalnik”
przy ul. Dolnej 9 do kościoła p.w. Chrystusa Miłosiernego przy ul. Kard. St. Wyszyńskiego,
gdzie zostanie odprawiona Msza Święta Żałobna, po czym odbędzie się pogrzeb na cmentarzu parafialnym.  

10 Listopada 2020
Katolicka Szkoła Podstawowa im. Cypriana Norwida